Les claus per al descobriment de l’autor de Curial e Güelfa

El passat dilluns 27 de febrer l’historiador i doctor en filologia Abel Soler va presentar en una conferència a la Universitat de València el resultat de la seua tesi doctoral, en la que ha pogut establir per fi l’autoria de la novel·la del segle XV “Curial e Güelfa”. D’acord amb aquesta recerca, l’autor fins ara anònim seria Enyego d’Àvalos, un noble castellà d’origen i valencià d’adopció, valencianoparlant, que es va criar a la cort valenciana d’Alfons el Magnànim i, més tard, va viure a la Llombardia i va servir a la cort a Nàpols del mateix monarca de la Corona d’Aragó.

L’única còpia manuscrita que es conserva de la novel·la la degué portar el seu germà menut a Toledo, on va ser enquadernada molt a prop de la Catedral en estil mudèjar, i segles després passaria a la Biblioteca Nacional d’Espanya, on va ser descoberta al segle XIX per l’investigador Manuel Milà i Fontanals. Els debats que s’han produït des de llavors sobre la seua autoria sembla que arriben a la seua fi, gràcies a una llarga tesi en la qual Soler ha analitzat la biografia de tots els cortesans de l’època a Nàpols i ha arribat a una conclusió definitiva.

Ara cal que s’acabe de publicar l’obra per a poder accedir als detalls de la recerca. Mentrestant, però, la Mediateca de la Universitat, a través del seu Canal de Cultura, ens ofereix la conferència sencera del passat dilluns enregistrada en vídeo, que podeu veure a continuació: